UBEZPIECZENIE OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

Wygodna formuła ubezpieczenia o szerokim zakresie:

 • ryzyka nazwane,
 • wszystkie ryzyka.

Każdy z wariantów może być rozszerzony o dodatkowe zdarzenia lub koszty poprzez wykupienie klauzul m.in.:

 • powódź,
 • przepięcia,
 • stłuczenie szyb,
 • wandalizm,
 • rozmrożenie środków obrotowych,
 • ubezpieczenie kosztów stałych,
 • ubezpieczenie dochodu Ubezpieczającego dla osób fizycznych i spółek osobowych, i wiele innych.

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM I RABUNEK

Ochrona mienia od szkód w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym również:

 • koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych w wyniku włamania,
 • straty powstałe w wyniku kradzieży mienia nawet bez wejścia sprawcy do lokalu,
 • rozszerzenie o kradzież elementów znajdujących się na zewnątrz budynku.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY OD WSZYSTKICH RYZYK

Ubezpieczenie obejmuje ochroną elektroniczny sprzęt stacjonarny i przenośny (bez limitu wieku) od wszystkich nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń. W zakresie również:

 • przenośny sprzęt elektroniczny ubezpieczony na terenie całego świata,
 • upadek sprzętu przenośnego,
 • szkody w wyniku błędnej obsługi sprzętu.

MIENIE W TRANSPORCIE

Obejmuje ochroną:

 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich,
 • maszyny, urządzenia lub wyposażenie,
 • wartości pieniężne.

Ubezpieczenie dotyczy mienia, których transport jest wykonywany pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności Ubezpieczającego.


Zapraszamy do współpracy.

Wszystkich agentów zainteresowanych sprzedażą Ubezpieczenia dla firm,
zachęcamy do kontaktu z regionalnym przedstawicielem Proama. Kontakt dla agentów

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.