UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ochroną objęte są szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje zarówno szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa), jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ubezpieczenie OC to:

  • odpowiedzialność za produkt,
  • odpowiedzialność za wypadki przy pracy,
  • odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu osób trzecich, które użytkuje Ubezpieczający lub osoby objęte ubezpieczeniem w zakresie ubezpieczenia OC na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze,
  • odpowiedzialność związana z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
  • odpowiedzialność za podwykonawców,
  • odpowiedzialność za szkody w środowisku,
  • odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynności,
  • odpowiedzialność za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego,

i wiele, wiele innych rozszerzeń dedykowanych poszczególnym rodzajom działalności.

Zapraszamy do współpracy.

Wszystkich agentów zainteresowanych sprzedażą Ubezpieczenia dla firm,
zachęcamy do kontaktu z regionalnym przedstawicielem Proama. Kontakt dla agentów

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.