Kupując ubezpieczenie OC w Proama zyskujesz:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim - pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych.

Korzyści z zakupu ubezpieczenia OC w Proama:

 • nawet 70% zniżki dla dobrych, bezpiecznych kierowców. 70% zniżki na ubezpieczenia Proama przysługuje: przy zakupie ubezpieczenia OC - po 6 latach bezszkodowej jazdy, a przy zakupie ubezpieczenia AC - po 4 latach bezszkodowej jazdy.
 • Osobisty Doradca, który służy radą i pomocą w trakcie wyboru, zakupu i trwania ubezpieczenia,
 • Zielona Karta w ramach pakietu OC (wysyłana pocztą na życzenie Klienta),
 • Assistance Wypadkowy w cenie pakietu (działający przez 24 godziny na dobę) ,
 • nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu z informacjami, m.in. o:
  • najbliższych warsztatach naprawczych,
  • natężeniu ruchu i korkach,
  • stacjach paliw,
  • stacjach kontroli pojazdów,
 • oszczędność czasu - polisę przesyłamy e-mailem lub pocztą,
 • wybór sposobu płatności - możesz zapłacić:
  • przelewem bankowym,
  • gotówką u agenta,
  • PayU.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W ramach Pakietu OC w Proama otrzymujesz bez dodatkowych opłat Zieloną Kartę oraz Assistance Wypadkowy.

 • Zielona Karta

  Zielona Karta (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego) wymagana jest w momencie wjazdu na terytorium niektórych krajów.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zgodnie z prawem państwa, na terenie którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną.

  Zielona Karta wydawana jest na Twoje życzenie. Potrzeba wystawienia dokumentu powinna zostać zgłoszona co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem do następujących krajów: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji oraz Ukrainy.

  Zielonej Karty nie potrzebujesz udając się do krajów takich jak: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. W tych krajach wystarczy posiadać ważną polisę OC.

 • Assistance Wypadkowy

  Dzięki Assistance Wypadkowemu dokonamy próby naprawy Twojego pojazdu na miejscu zdarzenia lub zapewnimy jego holowanie do warsztatu w przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa.

  Assistance Wypadkowy to:

  • pomoc dostępna przez 24 godziny na dobę, niezależnie od odległości miejsca wypadku od miejsca zamieszkania ubezpieczonego,
  • naprawa pojazdu na miejscu wypadku (do 300 zł na jedno zdarzenie) z wyłączeniem kosztu części,
  • holowanie pojazdu z miejsca wypadku (do 100 km),
  • holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
  • nielimitowany dostęp do serwisu telefonicznego z informacjami o:
   • najbliższych warsztatach naprawczych,
   • natężeniu ruchu,
   • trasach alternatywnych,
   • sklepach motoryzacyjnych,
   • stacjach paliw,
   • stacjach kontroli pojazdów,
   • możliwościach wynajmu samochodów,
  • pomoc na terytorium całej Polski.

Posiadając ubezpieczenie AC w Proama możesz poszerzyć swoją ochronę o oferowane przez nas produkty ochrony dodatkowej. W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

Oferujemy również pakiety ubezpieczenia Autocasco.

Ubezpieczenie Proama można kupić:

 • Bezpośrednio przez stronę www.proama.pl:

  2 minuty - tyle czasu potrzeba na wyliczenie składki,

  5 minut - tyle czasu zajmuje zakup polisy.

  Krok po kroku:

   1. Otwórz kalkulator składki.

   2. Uzupełnij dane dotyczące samochodu.

   3. Wybierz pakiet, dodatki do niego, a także opcje płatności.

   4. Uzupełnij dane osobowe, zaakceptuj wprowadzone informacje.

   5. Odbierz polisę pocztą lub e-mailem i wydrukuj ją.

 • Za pośrednictwem naszych Osobistych Doradców, dzwoniąc pod numer 815 815 815,

  Osobiści Doradcy pozostają do Twojej dyspozycji:
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

 • U dobrych agentów ubezpieczeniowych.

  Zapytaj o ofertę Proama swojego agenta

Do zawarcia umowy ubezpieczenia będą potrzebne informacje, które znajdziesz w:

 • dowodzie rejestracyjnym,
 • prawie jazdy,
 • dotychczasowej polisie ubezpieczeniowej.

W Proama za ubezpieczenie możesz zapłacić:

 • przelewem bankowym,
 • gotówką u agenta,
 • PayU.

Istnieje możliwość dokonania płatności za ubezpieczenie w dwóch ratach.

Pytania dotyczące OC

 • Czy ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe?

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczych pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 • Kto jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia OC?

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi temu podlegają posiadacze zarejestrowanych na terenie RP pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep i naczep, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów historycznych, pojazdów mechanicznych przed zarejestrowaniem na terenie RP.

 • Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie OC?

  Ubezpieczenie OC zawierane jest zazwyczaj na okres dwunastu miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu, w przypadku gdy posiadacz pojazdu nie wypowie umowy w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed końcem obecnego okresu ochrony.

 • Jaki jest zakres ubezpieczenia OC?

  Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę osobom, które doznały straty w trakcie wypadku bądź kolizji z udziałem pojazdu będącego własnością Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje zarówno szkody osobowe, jak i zniszczone mienie.

 • Jakie są korzyści z wyboru ubezpieczenia OC w Proama?

  Decydując się na zakup OC w Proama, Klient otrzymuje Zieloną Kartę oraz Assistance Wypadkowy w cenie ubezpieczenia. Klienci, którzy do tej pory mieli 60% zniżkę za bezszkodową jazdę w Proama mogą otrzymać aż 70%.

 • Proama daje bezpiecznym kierowcom 70% zniżki na OC i AC

  W Proama doceniamy bezszkodowych kierowców i dajemy im nawet 70% zniżki na OC i AC. 70% zniżki na ubezpieczenia Proama przysługuje: przy zakupie ubezpieczenia OC - po 6 latach bezszkodowej jazdy, a przy zakupie ubezpieczenia AC - po 4 latach bezszkodowej jazdy.

 • Co jest potrzebne, aby nabyć ubezpieczenie?

  Do zawarcia umowy ubezpieczenia będą potrzebne informacje, które znajdziesz w:

  • dowodzie rejestracyjnym,
  • prawie jazdy,
  • dotychczasowej polisie ubezpieczeniowej.
 • W jaki sposób otrzymam polisę?

  Polisę możesz otrzymać:

  • Listownie
  • E-mailem
  • Osobiście u agenta (w przypadku zawarcia polisy u agenta)
 • Na jakiej podstawie wyliczana jest składka ubezpieczeniowa?

  Czynnikami, które w głównej mierze wpływają na wysokość składki są:

  • rodzaj pojazdu,
  • wiek pojazdu,
  • pojemność silnika,
  • wiek właścicieli/użytkowników pojazdu,
  • historia wcześniejszych ubezpieczeń OC właścicieli/użytkowników,
  • dotychczasowe zniżki/zwyżki.
 • Czy mogę opłacić składkę w ratach?

  Tak, Proama oferuje swoim Klientom dwa sposoby płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach.

 • W jaki sposób mogę zapłacić za ubezpieczenie?

  W Proama można opłacić składkę za pomocą:

  • przelewu bankowego,
  • gotówką u agenta,
  • PayU.
 • Jak mogę zrezygnować z ubezpieczenia OC?

  Umowę OC można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej trwania. Jeżeli Klient jest ubezpieczony w tym samym czasie w więcej niż jednym zakładzie ubezpieczeń (a przynajmniej jedna z tych umów jest efektem automatycznego wznowienia), Klient może wypowiedzieć umowę automatycznie wznowioną w każdym czasie.

 • Co to jest suma gwarancyjna?

  Suma gwarancyjna jest to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia OC.

  Za szkody spowodowane w Polsce oraz w państwach poza jej obszarem, każdy ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej na terytorium państwa, w którym miało miejsce zdarzenie.

  W ostatnich latach wysokość minimalnych sum gwarancyjnych uległa podwyższeniu. Zmiany te są wynikiem dostosowywania polskiego prawa do standardów europejskich.

  Dla umów zawartych przed 10 grudnia 2009 r. sumy gwarancyjne nie mogły być niższe niż:

  • szkody osobowe - 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • szkody w mieniu - 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

  Dla umów zawartych w okresie 11 grudnia 2009 r. - 10 czerwca 2012 r.:

  • szkody osobowe - 2 500 000 euro;
  • szkody w mieniu - 500 000 euro;

  Dla umów zawartych w okresie 11 czerwca 2012 r. - 30 grudnia 2018 r.:

  • szkody osobowe - 5 000 000 euro;
  • szkody w mieniu - 1 000 000 euro.

  Dla umów zawartych od 31 grudnia 2018 r.:

  • szkody osobowe - 5 210 000 euro;
  • szkody w mieniu - 1 050 000 euro.

  Podstawę prawną stanowi Art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

Ubezpieczenie kupisz przez internet lub dzwoniąc pod numer 815 815 815* Oblicz składkę ON-LINE
(* opłata wg taryf operatorów za połączenia na numer stacjonarny)

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.